Nova Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad

 

V novem vzgojno-izobraževalnem objektu je 12 učilnic, ki bodo glede na demografske podatke in dejansko število otrok prilagojene normativu 24 otrok. Učilnice obsegajo okvirno 48 m² uporabne površine, učilnica prvošolcev pa bo imela tudi urejeni igralni kotiček. Za zaposlene je urejenih 9 šolskih kabinetov.

Objekt osnovne šole ima centralni vhod, ki se v vetrolovu razcepi na vhod za 1. triletje in ločeno za 2. in 3. triletje. Prostori uprave so v kletni etaži, kjer so urejene pisarne tehničnega osebja, prostor za strokovnega delavca in zbornica. Centralna kuhinja in jedilnica sta urejeni v kletnih prostorih, večnamenski prostor pa se je uredil v pritličju objekta. Neposredno ob šoli je na novo urejeno nogometno igrišče.

Objekt bo predvidoma v tem letu pridobil uporabno dovoljenje. V naslednjem letu pa se načrtujejo sredstva za rušenje obstoječega montažnega objekta in dokončne ureditve zunanjih površin ob šolskem poslopju. Celotna vrednost investicije bo stala blizu štiri milijone evrov.

 

ar©tur