Centralni vrtec Ilirska Bistrica - novogradnja

Centralni vrtec Ilirska Bistrica        

 logo_evropski sklad za regionalni razvoj.png

Povzetek projekta: Gradnja centralnega vrtca Ilirska Bistrica, ki bo stal v neposredni bližini osnovne šole Antona Žnideršiča.

Status projekta:  v izvajanju (I. in II. faza projekta)

Vrednost projekta: 1.7 milijona evrov (I. in II. faza projekta)

Delež sofinanciranja: 1.291.229 € (I. in II. faza projekta), Evropski sklad za regionalni razvoj 

 

Podrobnejši opis projekta:

Gradnja vrtca bo potekala v treh fazah. Prva in druga faza gradnje bosta potekali sočasno, kasneje bo sledila še gradnja tretje faze objekta. Gradnja po fazah je zasnovana glede na tloris bodočega objekta, ki je razdeljen na tri sklope. Vsak sklop objekta bo imel svoj vhod in osrednji prostor, igralnice, umivalnice, garderobe, sanitarije za osebje in shrambe.

Predstavitev projekta

 

 

 

ar©tur