Postavitev turistično – informacijskih tabel

Povzetek projekta:

Na petnajstih turistično zanimivih točkah v občini bomo do konca leta 2013 postavili turistično – informacijske table.

 

Status projekta: projekt je v pripravi

 

Vrednost projekta: 28.412,00 €

 

Delež sofinanciranja: 85 %

 

Podrobnejši opis projekta:

Na petnajstih turistično zanimivih točkah v občini bodo do konca letošnjega leta postavili turistično – informacijske table, na najbolj obiskanih točkah pa šest zbirnih tabel, ki bodo ponujale podatke o vseh posamičnih tablah. Postavitev tabel poteka v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom in občine Ilirska Bistrica.

Namen projekta, vrednega 28.412 evrov, je obiskovalcem predstaviti kulturno in naravno dediščino kraja ter doseči boljšo seznanjenost s turistično ponudbo področja, tudi s pomočjo multimedijske podpore postavljenim tablam. Sistem informacij bo vzpostavljen na spletnem portalu občine, do katerega bodo obiskovalci z mobilnim telefonom in preprosto aplikacijo dostopali preko tako imenovane QR kode (QR je okrajšava za »Quick Response«, to je hiter odziv) in takoj prejeli podatke o znamenitostih turistične točke, na kateri se nahajajo.  

ar©tur