Etnološka zbirka Brkinskih škoromatov v Podgradu

Povzetek projekta:

Postavitev etnološke zbirke Brkinskih škoromatov.

 

Status projekta: v izvajanju

 

Delež sofinanciranja: 85 %

 

Podrobnejši opis projekta:

Brkinske škoromate, ki so edinstvena kulturna dediščina v naseljih na območju Brkinov, je potrebno ohraniti za prihodnje rodove. Brkini so domovina škoromatov, ki se od vasi do vasi razlikujejo. Za ohranitev te raznolikosti in pestrosti med škoromatskimi maskami je potrebno zbrati, prikazati, zabeležiti ter ohraniti pisno in slikovno dokumentacijo na enem mestu. Zato se bo v prostorih v lasti občine Ilirska Bistrica, uredila etnološka zbirka Brkinskih škoromatov.

Prva faza projekta, ki je stala 11.989 evrov, je bila izvedena v letu 2012. V prostoru, namenjenemu postavitvi etnološke zbirke, so uredili električne in vodovodne inštalacije, ogrevanje, omete in tlake. Druga faza projekta, ki mora biti zaključena do konca letošnjega leta, zajema postavitev prodajnega pulta, multimedijske opreme, vitrin in galerijske opreme za razstavo slikovnega gradiva. 

Projekt je bil uspešno prijavljen na 4. Os izvajanja Programa podeželja RS 2001-2013 po pristopu LEADER, s katerim smo pridobili 28.965,13 evrov sredstev, to je predstavlja 85 % vrednosti celotnega projekta. 

V okviru postavitve etnološke zbirke bo izšla tudi zloženka z opisom etnološke dediščine škoromatov in pustnih običajev v Brkinih ter vodnik po razstavljenih eksponatih. Poleg ohranjanja etnološke dediščine, s katero se veča prepoznavnost občine, je dodana vrednost projekta tudi vzpostavitev nove turistične točke ter revitalizacija vasi in vključitev lokalnega prebivalstva v aktivnosti.   

 

ar©tur