Predstavitev krožišča pri Matetu

Krožišče pri Matetu v Ilirski Bistrici je prvo krožišče v občini Ilirska Bistrica, ki je s hortikulturno ureditvijo dobilo svojo končno podobo. Je relativno majhno, vpeto v obstoječo infrastrukturo, razdalje med uvozi in izvozi so zelo kratke in terjajo od voznikov zbrano vožnjo. Za trenutek je dovoljen tudi pogled na sredino krožišča, če ne vozniku, pa sopotnikom. 

Najvišja točka krožišča je naravno oblikovan kamen, ki predstavlja vrh Snežnika. Voda, ki se pretaka po kamnih, predstavlja z vodo bogato pokrajino. Zimzelena zasaditev spominja na gozdove, ki obdajajo občino. V krožišču je zasajenih nekaj šopkov sezonskih rastlin, ki ponazarjajo zelene jase s cvetočim biljem. Tako kot v skritih kotičkih snežniških gozdov, tudi na krožišču raste modri encijan, planike, velikonočnica in resje. Razgibanost krožišča predstavlja našo pokrajino, zastirka rjave barve pa simbolizira zemljo, ki daje vir preživetja mnogim ljudem naše okolice.   

Tako kot je narava lepa in zanimiva vse leto, je tudi krožišče zasnovano tako, da bo videti pestro in zanimivo v vseh letnih časih. Izbor rastlinja je pogojevala tudi koncentracija izpušnih plinov v okolici, burja z mrzlimi zimami in poletna vročina sredi asfalta.   

Krožišče pri Matetu je opremljeno z namakalnim sistemom, ki omogoča enakomerno rast in ohranitev rastlinja. Vsi uporabljeni materiali so naravni, bel kamen je oblikovala narava v naših gozdovih. Rastline so vzgojene doma. Krožišče bo vsako leto bolj zeleno, svojo pravo podobo pa bo pokazalo po nekaj letih skrbne nege.  

Prispevek: Milan Vilotič, vrtnarstvo Bilka  

 

oktober 2013    

ar©tur