Ureditev mestne tržnice v Ilirski Bistrici

Ureditev mestne tržnice v Ilirski Bistrici

 

LEADER_logo.jpg

 

Povzetek projekta: Ureditev tržnice v parku Nade Žagar s šestnajstimi stojnicami.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 45.600 €

Delež sofinanciranja: 10.540 €

 

Podrobnejši opis projekta:

V parku Nade Žaga bomo uredili tržnico s šestnajstimi stojnicami. V sklopu tržnega prostora, bo urejena tudi manjša ploščad za izvedbo dodatnega zabavnega programa, sanitarije ter prostor za bar s teraso. Okoli tržnice bomo uredili treking pot, ki bo tržni prostor povezala s parkom. 

Za ureditev samega prostora, namenjenega tržnici, so v občinskem proračunu rezervirana sredstva v višini 30.000 evrov. Za nakup stojnic, ki bodo nameščene na tržnici, so bila pridobljena sredstva iz Evropskega strukturnega sklada - pobuda LEADER, ki temelji na lokalnih razvojnih potencialih, v višini 10.540 evrov. Preostali del zneska za stojnice, 5.060 evrov, pa je zagotovljenih v občinskem proračunu.

Gradbišče, kjer bo umeščena tržnica, je že ograjeno. Kmalu se bodo začela izvajati tudi prva dela potrebna za ureditev platoja tržnice. Pričakovati je, da bo tržnica končana v prvi polovici leta 2014.  

ar©tur