Požarno stopnišče na OŠ Dragotina Ketteja

Povzetek projekta:

Postavitev požarnih stopnic ob objektu OŠ Dragotina Ketteja za zagotovitev ustreznih evakuacijskih poti iz objekta.    

 

Status projekta: v pripravi    

 

Vrednost projekta: 80.300 €   

 

Podrobnejši opis projekta:

Objekt osnovne šole Dragotina Ketteja, ki je bil zgrajen leta 1963, arhitekturno ne ustreza veljavnim požarno - varnostnim predpisom. Šola ima štiri etaže in le eno notranje stopnišče, ki ne zagotavlja primerne evakuacijske poti. Zato potrebuje objekt novo požarno stopnišče, ki bo postavljeno ob vzhodni fasadi osnovne šole.   

Z novim požarnim stopniščem, ki bo stalo 80.300 evrov, bo zagotovljena evakuacijska pot iz prvega in drugega nadstropja, za evakuacijo iz tretjega nadstropja pa zaradi manjšega števila šolarjev in učiteljev dodatna evakuacijska pot ni potrebna.  Požarno stopnišče bo postavljeno po zaključeni energetski sanaciji stavbe osnovne šole, predvidoma do junija 2014. Stopnišče jeklene konstrukcije bo odkrito in zaščiteno s kovinsko mrežo ter v pritličju zaprto s kovinskimi mrežnimi vrati.  

ar©tur