Rekonstrukcija Vaškega doma Pregarje

Povzetek projekta:

Rekonstrukcija Vaškega doma Pregarje     

 

Status projekta: v izvajanju    

 

Vrednost projekta: 451.328,00 €    

 

Delež sofinanciranja: 219.466,45 € (60 %)    

 

Podrobnejši opis projekta:

Občina je v začetku oktobra s postopkom javnega naročila začela zbirati ponudbe za izvajalca sanacijskih del Vaškega doma Pregarje, ki je zaradi dotrajane lesene nosilne konstrukcije in stavbnega pohištva ter s točo uničene strehe postal neprimeren za uporabo. Naložba v projekt sanacije vključuje rekonstrukcijo stavbe v pritličju, prvem nadstropju in mansardi. Finančna sredstva za izvedbo naložbe so v višini 231.861,55 evrov zagotovljena iz proračunskih sredstev, del sredstev, v višini 219.466,45 evrov, pa je občina pridobila iz Programa razvoj podeželja 2007 – 2013.  

V obnovljenem pritličju bo večnamenski prostor, dve slačilnici, sanitarije, pisarna krajevne skupnosti Pregarje, čajna kuhinja, dva pomožna prostora ter hodnik in stopnišče. V prvem nadstropju bo sejna soba, pisarna, čajna kuhinja in dva dodatna prostora. V mansardi bo tehnični prostor z električno in drugo inštalacijo. Videz objekta, vhod in zunanji gabariti objekta se ne bodo spreminjali. Vaški dom Pregarje se bo ogreval z napravo na lesno biomaso, s peleti. Z obnovo objekta in vgradnjo primernega stavbnega pohištva bo tako izboljšana tudi energetska učinkovitost objekta. 

Vaški dom Pregarje so leta 1948 zgradili vaščani z lastnimi sredstvi in delom. Vsa leta je služil društvenim namenom in s svojo vsebino predstavljal družabno in kulturno središče kraja Pregarje. V domu so prirejali kulturne, turistične in športne prireditve, plese in kino predstave. V njem sta bila zdravstvena ambulanta in trgovina. Z rekonstrukcijo objekta se bo ohranila tradicionalna celostna podoba naselja, ki je zaščiteno kot naselbinska kulturna dediščina, prebivalci pa se bodo lahko aktivno vključili v društvene, kulturne, turistične in izobraževalne dejavnosti.  

V obnovljenem domu bodo prostor za svoje delovanje dobili kulturno - turistično društvo Pregarje, ki skrbi za kulturno - turistične dogodke, kot so gobarski praznik, večstoletno tradicionalno pustovanje 'poberija' ter kresovanje. Pod okriljem društva deluje tudi sekcija pevski zbor Fantje spod Karlovce; Društvo za ohranitev zgodovinskih vrednot 18. maj, ki bo v Vaškem domu pripravilo tudi stalno razstavo. 

Svoje prostore bo dobilo tudi Društvo borcev narodnoosvobodilnega boja Brkini Pregarje, ki je organizator proslav ob spominskih praznikih, vezanih na pomembne dogodke iz obdobja boja proti italijanskemu okupatorju ter Društvo Kmečkih žena Ilirska Bistrica, ki skrbi za prenos tradicije na področju kulinarike in ročnih del, pod njihovim okriljem deluje tudi ženski pevski zbor. Novi prostori bodo služili tudi Koronarnemu društvu, kjer bodo izvajali izobraževanja in rekreacijski program. V Vaškem domu Pregarje bo imela svoje prostore tudi Krajevna skupnost Pregarje.   

 

 

ar©tur