Projekt izgradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Ilirska Bistrica

Logo MVZT.png

 

 

 

LogoESRR B.png

 

 

 

 

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je  9. julija 2010 objavilo razpis za dodelitev evropskih in državnih sredstev za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij na območjih, kjer komercialni interes za izgradnjo takih omrežij ne obstaja (t.i. območja belih lis) GOŠO 2, na katerega so se lahko prijavile vse lokalne skupnosti, ki so predhodno že izbrale zasebnega partnerja in skupaj z njim pripravile idejni projekt izgradnje omrežja. K prijavi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev za realizacijo projekta so skupaj pristopile občine Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Sežana.

Kot najugodnejši ponudnik in ustrezni zasebni partner je bila izbrana družba FMC, Sistemski integrator, d.o.o. iz Ljubljane, ki je v preteklosti kot prvi v Sloveniji uspešno zaključil gradnje podobnega omrežja v občini Komen.

V svoji končni ponudbi je FMC d.o.o. ponudil izgradnjo najsodobnejšega optičnega telekomunikacijskega omrežja ter zasebno investicijo v celoten projekt konzorcija štirih občin v višini sedem milijonov evrov.

Drugi del operacije financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba, v skupni vrednosti 85% od 10,5 milijonov evrov. Republika Slovenija pa bo zagotovila preostalih 15 % javnih sredstev.

 

ar©tur