Volitve in referendumi

Volitve

PRAVILA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV OBČINE ILIRSKA BISTRICA V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS IN ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS, Uradni list RS, št. 22, dne 30.3.2015

SKLEP O POTRDITVI MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU OBČINSKEGA SVETA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 8/2009, dne 30.12.2010

POROČILA O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2010 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009, dne 29.10.2010

RAZPIS NAKNADNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 80/2011, dne 12.10.2010

RAZPIS VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 62, dne 30.7.2010

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKE BISTRICE ZA PREOSTANEK MANDATA, Uradni list RS, št. 12/2008, dne 1.2.2008

SKLEP ZA MANDAT ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 100/2007, dne 2.11.2007

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA PREOSTANEK MANDATNE DOBE, Uradni list RS, št. 90/2007, dne 5.10.2007

SKLEP O MANDATU ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IL. BISTRICA,  Uradne objave Snežnika, št. 3/2007, dne 30.6.2007

RAZPIS VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 86/2006, dne 11.8.2006

SKLEP O MANDATU ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2006, dne 30.6.2006

SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika. št. 3/2006, dne 31.5.2006

SKLEP O MANDATU ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 6/2005, dne 3.10.2005

SKLEP O MANDATU ZA FUNKCIJO ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2005, dne 29.4.2005

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2002 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2002, dne 23.12.2002

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2002 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2002, dne 28.11.2002

RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 75/2002, dne 22.8.2002

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA, VOLITEV ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN VOLITEV ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, Uradne objave Snežnika, št. 6/1998, dne 15.12.1998

RAZGLAS O RAZGRNITVI SPLOŠNIH VOLILNIH IMENIKOV ZA LOKALNE VOLITVE 1998, Uradnih objavah Snežnika, št. 3/1998, dne 15.10.1998

RAZPIS VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradnih objavah Snežnika, št. 2/1998, dne 22.9.1998

SKLEP O ŠTEVILU ČLANOV V SVETIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN O VOLILNIH ENOTAH ZA VOLITVE ČLANOV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 2/1998, dne 22.9.1998

SKLEP O ŠTEVILU ČLANOV V SVETIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN O VOLILNIH ENOTAH ZA VOLITVE ČLANOV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 29/1996, dne 10.9.1996

RAZPIS ZA VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 29/1996, dne 10.9.1996

POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 27/1994, dne 30.12.1994

 

Povračila stroškov za volilno kampanjo

SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2010, dne 30.7.2010

SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE, Uradni list RS, št. 129/2006, dne 12.12.2006

SKLEP O POVRNITVI VOLILNIH STROŠKOV V LETU 2002, Uradne objave Snežnika, št. 3/2002, dne 29.10.2002

SKLEP O POVRNITVI VOLILNIH STROŠKOV NA VOLITVAH LETA 1998, Uradne objave Snežnika, dne 22.9.1998

 

Referendumi

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA REFERENDUMU ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA V NASELJU PODGRAD, PODBEŽE IN RAČICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PODGRAD, Uradni list RS, št. 81/1997, dne 19.12.1997

SKLEP O RAZPISU REFREENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU ZA NASELJA PODBEŽE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PODGRAD, Uradni list RS, št. 81/1997, dne 19.12.1997

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI ZABIČE, Uradne objave Primorskih novic, št. 41/1997, dne 2.12.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI KUTEŽEVO ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU, Uradne objave Primorskih novic, št. 40/1997, dne 21.11.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DELU IN DENARJU ZA NASELJE OZIROMA KRAJEVNO SKUPNOST OSTROŽNO BRDO, Uradne objave Primorskih novic, št. 39/1997, dne 18.11.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU, NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI ZABIČE, Uradne objave Primorskih novic, št. 37/1997, dne 11.11.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V KRAJEVNI SKUPNOSTI OBROV, Uradne objave Primorskih novic, št. 36/1997, dne 7.11.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA ZA OBMOČJE VASI HRUŠICA V KRAJEVNI SKUPNOSTI HRUŠICA, Uradni list RS, št. 68/1997, dne 7.11.1997

SKLEP O RAZPISU REFREENDUMA ZA UVEDBO KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU ZA NASELJA PODGRAD, PODBEŽE IN RAČICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PODGRAD, Uradni list RS, št. 65/1997, dne 24.10.1997

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA NA OBMOČJU DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBOVO - V VASI JABLANICA,  Uradne objave Primorskih novic, št. 37/1996, dne 15.11.1996

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA OBMOČJE NASELJA JASEN IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBOVO, Uradne objave Primorskih novic, št. 36/1996, dne 8.11.1996

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA REFERENDUMU DNE 6. NOVEMBRA 1994, Uradne objave Primorskih novic, št. 34/1996, dne 29.10.1996

SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA NA OBMOČJU DELA KS ILIRSKA BISTRICA - V SOSESKI S-13, Uradne objave Primorskih novic, št. 34/1996, dne 29.10.1996

 

Občinska volilna komisija

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2002, dne 28.11.2002

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2002, dne 29.10.2002

 

 

ar©tur