Vaške skupnosti

 

PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IZ PROGRAMA OBČINE ILIRSKA BISTRICA,  Uradne objave Primorskih novic, št. 3/1994, dne 1.3.1994

 

Uvedba samoprispevka

SKLEP O UVEDBI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DENARJU ZA NASELJE PODBEŽE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PODGRAD, Uradni list RS, št. 81/1997, dne 19.12.1997

SKLEP O UVEDBI SAMOPRISPEVKA V DENARJU IN DELU NA OBMOČJU DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBOVO - V VASI JABLANICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 43/1996, dne 24.12.1996

SKLEP O UVEDBI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA V DELU IN DENARJU NA OBMOČJU DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI ILIRSKA BISTRICA - SOSESKA S-13, Uradne objave Primorskih novic, št. 34/1996, dne 29.10.1996

 

Višina letne najemnine za vzdrževanje pokopališč

SKLEP O PLAČEVANJU LETNE NAJEMNINE ZA VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KRAJEVNE SKUPNOSTI OSTROŽNO BRDO, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

SKLEP O DOLOČITVI CENE ZA LETNO NAJEMNINO ZA VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA V KRAJEVNI SKUPNOSTI OSTROŽNO BRDO, Uradne objave Primorskih novic, št. 39/1997, dne 18.11.1997

ar©tur