Občinski svet

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

ODLOK O USTANOVITVI, SESTAVI IN DELOVNEM PODROČJU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2002, dne 23.12.2002

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA (PREČIŠČENO BESEDILO, UR. OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 5/99), Uradne objave Snežnika, št. 4/2001, dne 29.9.2001

ODLOK O DELOVNEM PODROČJU DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/2001, dne 31.1.2001

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI DELOVNIH TELES, Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA (PREČIŠČENO BESEDILO), Uradne objave Snežnika, št. 5/1999, dne 1.11.1999

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 71/1999, dne 3.9.1999

POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 35/1997, dne 4.11.1997

ODLOK O USTANOVITVI DELOVNIH TELES, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, dne 29.9.1995

ar©tur