Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode v letu 2020 na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek

datum: 31.03.2021

kategorija: Komunala

Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Prešernova ul. 7, Ilirska Bistrica je dolžan skladno s 34. čl. Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) pripraviti letno poročilo o skladnosti pitne vode. V poročilu so predstavljeni rezultati pridobljeni s preskušanj pitne vode na posameznem vodovodnem sistemu v letu 2020.

Uporabniki  morajo biti o vsebini poročila seznanjeni preko sredstev javnega obveščanja.

Letno poročilo je uporabnikom pitne vode stalno dostopno na spletni strani http://www.kp-ilb.si/, v rubriki Oskrba s pitno vodo, kjer so objavljeni tudi drugi podatki o oskrbi s pitno vodo.

POROCILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE V LETU 2020.pdf

ar©tur