Možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja

datum: 09.12.2020

kategorija: Novice

Obveščamo vas, da je Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Področja, ki jih v obvestilu obravnavamo v okviru možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja so:

- katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so možnosti priklopa (do naslova natančno)
- kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije.
- AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje dejanske zmogljivosti
- kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne hitrosti oziroma nedelovanja storitve


Obvestilo je objavljeno na spletnem naslovu:
https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-koncnih-uporabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-omrezja-in-v-primeru-nedelovanja-storitev-ali-nedostopnosti-interneta

Hkrati vas tudi obveščamo, da je trenutno v javni obravnavi predlog Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS za spremembo prenosne hitrost za funkcionalen dostop do interneta v okviru univerzalne storitve iz 4Mbit/512 na 10/2 Mbit/s od uporabnika.

AKOS

ar©tur