Ukrepi UE Ilirska Bistrica za preprečevanje in obvladovanje okužbe s koronavirusom

datum: 26.03.2020

kategorija: Novice

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča Bolezen COVID-19, izvajanje nalog na upravni enoti omejeno na najbolj nujne zadeve. Zato se na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

  • za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne pošte;
  • stranke se sprejema samo za najnujnejše primere;
  • vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;
  • sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

 

Naslov Upravne enote Ilirska Bistrica: Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

Spletni naslov upravne enote: ue.ilirskabistrica@gov.si.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke:

 

Splošne informacije

05 71 12 200, 05 71 12 210

Informacije s področja upravno notranjih zadev, prometa ter žrtev vojnega nasilja, vojnih invalidov in veteranov

 

05 71 12 211

 

Informacije s področja okolja in prostora, kmetijstva ter  SPOT

05 71 12 225

 

 

 

 

Mirjana Valenčič

     načelnica

ar©tur