OBČINA ILIRSKA BISTRICA SPREJELA PRVE UKREPE OB MOREBITNEM IZBRUHU KORONA VIRUSA

datum: 13.03.2020

kategorija: Novice

OBČINA ILIRSKA BISTRICA SPREJELA PRVE UKREPE OB MOREBITNEM IZBRUHU KORONA VIRUSA

 

V četrtek, 12. marca 2020 se je na Občini Ilirska Bistrica sestal štab Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica in razpravljal o delovanju CZ ob morebitnem izbruhu korona virusa SARS-CoV-2 in sprejel prve ukrepe, ki vključujejo delovanje gasilskih enot, vzpostavitev logističnega centra, informiranje javnosti, vzpostavitev klicnega centra in pomoč krajevnih skupnosti krajanom.

Gasilske enote se bodo razporedile glede na naloge. Primarne naloge gasilcev ostajajo gašenje požarov in reševanje, med sekundarne naloge gasilcev pa bodo v novih okoliščinah sodili še pomoč zdravstvu in oskrba ljudi v karanteni z osnovnimi potrebščinami. Gasilci bodo poučeni o kakovostni samozaščiti pred potencialnimi okuženimi osebami.

Iz vzpostavljenega logističnega centra se bo koordiniralo zaloge opreme za civilno zaščito, gasilce in ostalih sodelujočih; vključilo se bo tudi tabornike. V logističnem centru bodo prebivalcem na zalogi  živila in ostale nujne potrebščine, v sodelovanju z Rdečim križem pa se bo pripravilo pakete hrane za morebitno oskrbo občanov. V kolikor bo to potrebno, se bo organizirala javna kuhinja, ki bo občane v karanteni oskrbela s toplimi obroki. 

Informiranje javnosti bo potekalo preko socialnega omrežja Facebook (Štab Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica) in spletne strani Občine Ilirska Bistrica. Na teh dveh mestih bodo objavljeni uradni in zanesljivi podatki o aktualnem dogajanju v ilirskobistriški občini.

V naslednjem tednu bo v okviru štaba civilne zaščite vzpostavljen klicni center, kjer bodo občani pridobili dodatne informacije.

Med obstoječe ukrepe sodi tudi pomoč predstavnikov krajevnih skupnosti, ki bodo v okviru svojih zmožnosti pomagali v lokalnem okolju.

Občina Ilirska Bistrica bo v sodelovanju z civilno zaščito, gasilci in ostalimi sodelujočimi še naprej skrbela za dobrobit občank in občanov občine Ilirska Bistrica, ki jih je že pozvala, naj bodo odgovorni in naj stike z ljudmi zmanjšajo na minimum.

ar©tur