Nova navodila JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za izvajanje pogrebne slovesnosti

datum: 13.03.2020

kategorija: Novice

ZARADI KORONA VIRUSA (SARS-CoV-2) JP KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA D.O.O. IZDALO NOVA NAVODILA OB IZVAJANJU POGREBNE SLOVESNOSTI:

  • pokojnik bo v mrliški vežici 1 uro pred pogrebom,
  • pogreb pokojnika poteka v ožjem družinskem krogu,
  • pogreba pokojnika se udeležijo le zdravi ožji družinski člani,
  • ves čas pogrebne slovesnosti naj bodo prisotni na razdalji 1,5 m, eden od drugega,
  • običajno kropljenje se ne izvaja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebu,
  • izražanje sožalja naj poteka brez telesnih stikov,
  • ob prihodu in ob odhodu s kapele, si je potrebno obvezno razkužiti roke.
ar©tur