POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2019

datum: 17.02.2020

kategorija: Komunala

POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE

NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2019

 

V letu 2019 je bilo na območju Občine Ilirska Bistrica registriranih sedem lokalnih vodovodov. Z vodovodi upravljajo krajevne skupnosti in sicer:

  • KS Vrbovo upravlja z lokalnimi vodovodi Vrbovo, Vrbica in Jablanica,
  • KS  Kuteževo upravlja z lokalnimi vodovodi Trpčane in Kuteževo in
  • KS  Zabiče upravlja z lokalnimi vodovodi Podgraje in Zabiče.

 

V okviru državnega monitoringa so bila na vsakem vodovodnem sistemu odvzeta dva (2) vzorca (marca in oktobra). Oba vzorčenja sta pokazala neoporečnost pitne vode.

 

Na dveh vodovodnih sistemih (Vrbica in Trpčane) je bil v mesecu oktobru opravljen odvzem vzorca tudi s strani Zdravstvenega inšpektorata RS, OE Koper. Analiza je v obeh primerih pokazala, da je pitna voda neoporečna.

 

V okviru notranjega nadzora na lokalnem vodovodnem sistemu Jablanica, Kuteževo, Podgraje in Zabiče sta bila odvzeta dva (2) vzorca in sicer v januarju in avgustu. Vsi odvzeti vzorci pitne vode so bili neoporečni.

 

Na lokalnem vodovodnem sistemu Vrbovo, Vrbica in Trpčane so bili v okviru notranjega nadzora odvzeti 3 vzorci pitne vode.

  • Vzorčenje v januarju je bilo oporečno za vodovodni sistem Vrbovo. Ponovni vzorec odvzet v februarju pa je potrdil ustreznost pitne vode.
  • Vzorčenje v avgustu je pokazalo neustreznost pitne vode za vodovodni sistem Vrbica in Trpčane, zato smo v septembru vzorčenje ponovili in ugotovili, da je pitna voda neoporečna.

 

 

 

 

 

Izdelal:

Matjaž Prosen

 

 

 

V Ilirski Bistrici, 12.02.2020

ar©tur