Odločba o izvzemu parcel iz javnega dobra

datum: 02.07.2019

kategorija: Uradne objave

ar©tur