Evidentiranje divjih odlagališč in vlomljenih objektov

datum: 23.04.2019

kategorija: Glasilo - Občina

Fotografije z GPS koordinatami pošljite na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si ; zadeva : Divje odlagališče ali vlom v objekt.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je sprejel sklep s katerim od Republike Slovenije zahteva sredstva za sanacijo divjih odlagališč.

V ta namen prosim občane za fotografije vlomov v objekte in slike odloženih oblačil ter obutve, ki so najverjetneje posledica nezakonitih migracij. Slike morajo imeti v zavihku podrobnosti GPS koordinate nahajališča, ki jih mobilni telefon generira pod pogojem, da imate na telefonu vključeno indikacijo lokacije in potrjeno možnost pripisa lokacije fotografiji.

Slike lahko pošljete na elektronski naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si ; zadeva : Divje odlagališče ali vlom v objekt.

Na priloženi povezavi si lahko ogledate do sedaj evidentirana odlagališča in vlome.

https://oib.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=3e23b2b9fed9456190d70117917cff01

 

Emil Rojc

Župan

ar©tur