OBVESTILO O OCENJEVANJU ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 2. IN 3. FEBRUARJEM 2019

datum: 01.03.2019

kategorija: Novice

OBVESTILO O OCENJEVANJU ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 2. IN 3. FEBRUARJEM 2019

Občina Ilirska Bistrica poziva oškodovance, ki so zaradi posledic poplav utrpeli škodo na objektih, kmetijskih zemljiščih in na gradbeno-inženirski infrastrukturi, da oddajo vlogo za oceno škode.

Vlogo lahko izpolnite in oddate vsak delovni dan med 7.30 in 14.30, ob sredah med 7.30 in 16.30 do vključno 18. marca 2019 v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

 Za oddajo vloge mora vlagatelj dostaviti:    

- evidentirano in količinsko popisano škodo (če je mogoče, naj bodo priložene fotografije),            

- cenilni zapisnik zavarovalnice (če je objekt zavarovan in je bila škoda prijavljena na zavarovalnico),                                       

- davčno številko,                                                                                                                                

 - EMŠO,                                                                                                                                         

- kontaktne podatke o oškodovancu,                                                                                              

- parcelno št. in katastrsko občino poškodovanega objekta oz. parcele,                                               

- podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),                

- KMG-MID (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),                                                                                         

- leto izgradnje objekta (velja za škodo na objektih in gradbeno-inženirski infrastrukturi).

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05 71 12 331 ali pišete na elektronski naslov: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

ar©tur