IŠČE SE KMETIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU CARNIVORA DINARICA

datum: 20.02.2019

kategorija: Novice

IŠČE SE KMETIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU CARNIVORA DINARICA

 

Ekipa projekta Carnivora Dinarica in Zavod za gozdove Slovenije iščeta kmetijo za sodelovanje pri projektu, ki si prizadeva za lažje sobivanje ljudi z velikimi zvermi. Cilj sodelovanja je podpora kmetijskim panogam, ki se srečujejo z izzivi kmetovanja na območju razširjenosti velikih zveri.

 

O projektu

Sobivanje ljudi in velikih zveri v Dinaridih sega v daljno preteklost. To dediščino želimo negovati še naprej, zato bomo v projektu združili znanje in izkušnje, da bo sobivanje na projektnem območju še boljše. Večji del aktivnosti bo zato posvečen delu z ljudmi s ciljem krepitve poznavanja pomena ohranjanja prisotnosti velikih zveri na tem strjenem gozdnem območju, ki je izjemnega pomena za varovanje tako biotske raznovrstnosti kot tudi ekosistemov.

 

Kaj iščemo?

Ena izmed pomembnejših aktivnosti v projektu je vzpostavitev tako imenovane »Kmetije dobrih praks«, kjer bi lokalnemu prebivalstvu in drugi zainteresirani javnosti na ogled postavili učinkovite ukrepe za preprečevanje škode, ki jo v kmetijstvu povzročajo velike zveri. V ta namen iščemo kmetijo z območja naslednjih občin: Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka ali Postojna, ki bi bila pripravljena sodelovati pri projektnih aktivnostih. Želimo vzpostaviti sodelovanje s kmetijo, ki v življenju na območju velikih zveri vidi priložnost za promocijo svojega dela.

 

Kaj pričakujemo?

Sodelovanje pri promociji kmetijskih praks, ki omogočajo soobstoj živinoreje in velikih zveri, željo do dela v turizmu in informiranja javnosti ter željo po vključitvi kmetije v skupno zgodbo regije in s tem tudi predstavitev na tržišču. V času trajanja projekta (do februarja 2021) bomo organizirali vsaj 3 dogodke za ciljne skupine in širšo javnost s predstavitvijo kmetijskih praks, ki omogočajo obstoj kmetije na območju velikih zveri.

 

Kaj nudimo?

Izbrani kmetiji bo projekt priskrbel:

 • zaščitna sredstva za varovanje premoženja pred velikimi zvermi – visoke elektromreže z vso pripadajočo opremo za vzpostavitev delovanja (v trajno last),
 • obveščevalne table v okolici varovanega premoženja,
 • zaradi obsežne meddržavne komunikacijske kampanje bo kmetija deležna velike promocije (spletna stran, tiskani mediji, projektne publikacije), kar bo dolgoročno pomembno prispevalo k turističnemu in gospodarskemu razvoju kmetije,
 • možnost vključitve pastirskega psa za varovanje črede,
 • neposredna povezava in promocija kmetije v okviru planiranega Centra za velike zveri v Pivki,
 • Zavod za gozdove Slovenije bo s kmetijo podpisal pogodbo o sodelovanju, ki bo zagotavljala strokovno podporo v času trajanja projekta in po njem.

 

Prijava je preprosta

Če želite postati del naše zgodbe in deliti znanje o življenju na območju velikih zveri, pošljite prijavni obrazec na naslov info@varna-pasa.si do 5. 3. 2019. Prijavni obrazec se nahaja na naslednji strani.

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate tudi na telefonsko število 01 470 00 74.

 

Izbor kmetije

Komisija bo na podlagi prijav izbrala kmetije, s katerimi se bo o sodelovanju pogovorila v živo. Rezultate izbora bomo vsem prijavljenim sporočili v čim krajšem času.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.carnivoradinarica.eu.

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Osnovni podatki

IME KMETIJE

 

NASLOV

 

KONTAKTNA OSEBA

 

TELEFON

 

ELEKTRONSKA POŠTA

 

 

Podatki o dejavnosti na kmetiji

Glavna panoga na kmetiji

 1. Reja živali za meso/zakol/nadaljnjo rejo
 2. Mesni izdelki
 3. Mleko in mlečni izdelki
 4. Drugo:

Imate možnost izdajanja računov?

DA                  NE

Imate registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji?

DA                  NE

Vrsta pašnih živali

 

Število odraslih živali

 

Glavna panoga

 

Ekološka kmetija

DA                  NE

Turistična kmetija

DA                  NE

Se ukvarjate tudi s čebelarstvom, pridelavo medu?

DA                  NE

Pridelujete še kakšne izdelke?

 • DA – opišite:
 • NE

Imate na kmetiji urejen prostor za sprejem večje skupine ljudi?

DA                  NE

 

 

Ste že sodelovali v projektih na temo velikih zveri?

 • DA – opišite:
 • NE

Ali vaše živali varujete pred velikimi zvermi?

 • DA
 • z večžično elektroograjo
 • z nizko elektromrežo (do 145 cm)
 • z visoko elektromrežo (160 cm)
 • s pastirskimi psi – število psov: __________
 • zapiranje črede v hlev/stajo
 • drugo:

 

 • NE

Vas zanima varovanje črede z visokimi elektromrežami?

DA                  NE

Vas zanima varovanje črede s pomočjo pastirskih psov?

DA                  NE

Ste vključeni v katerega izmed ukrepov KOPOP, ki je povezan z velikimi zvermi?

 • DA – opišite:
 • NE

So vam velike zveri že povzročile škodo na premoženju?

 • DA
  • Katera vrsta velike zveri? _____________________
  • Škodni objekt: __________________________________
 • NE

Znanje angleškega jezika (pogovorno)

DA                  NE

Na kratko opišite vaš motiv za sodelovanje v projektu Carnivora Dinarica kot kmetija dobrih praks.

 

 

 

S podpisom se prijavljam kot kandidat za sodelovanje v projektu Carnivora Dinarica pri vzpostavitvi Kmetije dobrih praks.

 

DATUM, KRAJ:                                                                                PODPIS

___________________________________                                                      ____________________________

 

Carnivora Dinarica_javni poziv_kmetija dobrih praks lektorirano.doc

 

ar©tur