BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE

datum: 29.01.2019

kategorija: Glasilo - Občina

Mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

eko sklad en svet

Mrežo ENSVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

ENERGETSKO SVETOVANJE

 

KAKO IN KJE DO NASVETA?

 

 • Osebno svetovanje:  SPE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 2 (Dom na Vidmu)

Ilirska Bistrica

      Svetovanje : vsak petek od 15.00 do 19.00

      Predhodno se najavite po telefonu 05 711 23 00 ali 05 714 13 61

      (vsak delovni dan občine)

 

 

 • Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah,  svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

 

KDO IN KAJ SVETUJE?

 

V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista - energetski svetovalec mreže ENSVET  

Skupaj z vami bom poskušal najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

 

 • energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje,
 • ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
 • ustrezna izbira stavbnega pohištva in zasteklitev,
 • pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta,
 • izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje,
 • uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,
 • možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE,
 • vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu,
 • nakup novega ali predelanega električnega ali hibridnega vozila,
 • proizvodnja električne energije za lastne potrebe.

 

NASVETI SO ZA OBČANE BREZPLAČNI!

 

ar©tur