Obvestilo o ocenjevanju škode zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplav v času med 29. in 30. oktobrom 2018

datum: 07.11.2018

kategorija: Novice

Občina Ilirska Bistrica poziva oškodovance, ki so zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplav utrpeli škodo na objektih, kmetijskih zemljiščih in na gradbeno inženirski infrastrukturi, da lahko oddajo vlogo za oceno škode.

 

Vlogo se lahko odda vsak delovni dan med 7.30 in 14.30, ob sredah med 7.30 in 16.30 do vključno 23. novembra 2018, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

 

Za oddajo vloge mora vlagatelj dostaviti:

  • evidentirano in količinsko popisano škodo (če je mogoče naj bodo priložene fotografije),
  • cenilni zapisnik zavarovalnice (če je objekt zavarovan in škoda prijavljena na zavarovalnico),
  • davčno številko,
  • EMŠO,
  • kontaktne podatke o oškodovancu,
  • parcelno št. in katastrsko občino poškodovanega objekta oz. parcele,
  • podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),
  • KMG-MID (velja za škodo na kmetijskih zemljiščih),
  • leto zgraditve objekta (velja za škodo na objektih in gradbeno inženirski infrastrukturi).

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 05/ 71 12 331 ali pišete na elektronsko pošto: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                        Oddelek za družbene dejavnosti

                                                                                                        Luka Špilar

 

 

 

 

 

ar©tur