Imenovanje namestnika predsednika OVK in 1. člana OVK

ar©tur