Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo garaže v Prešernovi ulici

ar©tur