Obvestilo o umiku namere za sklenitev neposredne pogodbe za najem nepremičnin

datum: 31.08.2018

kategorija: Uradne objave

Občina Ilriska Bistrica obvešča vse interesente, da se postopek oddaje

-garaže, št. stavbe 1259 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/6 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1262 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/11 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1264 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/13 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1265 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/14 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1266 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/15 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 188 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/16 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1267 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/17 k.o. Ilirska Bistrica,

-garaže, št. stavbe 1268 k.o. Ilirska Bistrica, postavljene na parc. št. 31/18 k.o. Ilirska Bistrica,

v najem - za mesečno najemnino 30 € za posamezno garažo, po nameri št.  3528-38/2018, z dne 22.08.2018, objavljeni dne 27.08.2018 ustavi.

 

                                                                                                                                            OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ar©tur