Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

datum: 25.05.2018

kategorija: Uradne objave

Številka: 478-33/2018

Datum: 22.5.2018

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

 

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 291/16 k.o. Trnovo, sklene neposredno pogodbo za ustanovitve stavbne pravice, in sicer po preteku 20 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Župan

Emil Rojc

 

ar©tur