Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 10.05.2018

kategorija: Uradne objave

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Ilirska Bistrica objavlja

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, bo kot lastnica nepremičnine poslovnega prostora-garaže št. 3 v stavbi št. 27 k.o. Ilirska Bistrica, sklenila neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnine po preteku 20 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur