PREDNOSTNI LISTI ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

datum: 29.09.2017

kategorija: Novice

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil javno objavljen dne 20.3.2017 na spletni strani Občine Ilirska Bistrica ter na podlagi sklepa Občinskega sveta s 3. seje z dne 11.12.2014, Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

   PREDNOSTNI LISTI ZA DODELITEV NEPROFITNIH

STANOVANJ V NAJEM

 

 

Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi:

- lista A za udeležence/ke, ki glede na dohodek gospodinjstva po 9. členu Pravilnika o

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci/ke za plačilo lastne

udeležbe in varščine in

- lista B za udeležence/ke, ki so glede na dohodek gospodinjstva zavezani/e plačati

lastno udeležbo in varščino za dodeljeno stanovanje.

 

Pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem niso pridobili vsi tisti upravičenci, ki niso izpolnjevali pogojev iz Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

 

 

LISTA A

 

Zap. št.

Prosilec

Točke

1

Imer Gashi

700

2

Patricija Gorjup

580

3

Marjeta Jelenčič

550

4

Stanislav Milošič

520

5

Michael Buletinac

510

6

Bojan Ćirić

500

7

Ines Gombač

500

8

Alen Iskra

480

9

Melita Mahne

480

10

Katarina Golenač

470

11

Nataša Šestan Živkovič

460

12

Martin Meško

440

13

Izidor Mencinger

390

 

LISTA B

 

Zap. št.

Prosilec

Točke

1

Dragica Marković

430

 

Upravičencem, ki so glede na doseženo višino točk pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, bo stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega seznama upravičencev, stanovanja pa se bodo dodeljevala postopoma po vrstnem redu uvrščenih, sorazmerno po posameznih listah.

 

Datum: 29.9.2017

Številka: 352-6/2017-4

 

 

                                                                                                                        Občina Ilirska Bistrica

ar©tur