POPIS ŠKODE PO SUŠI 2017

datum: 21.08.2017

kategorija: Novice

ROK za oddajo vloge: PETEK, 8. september 2017.

POPIS ŠKODE PO SUŠI 2017

Občina Ilirska Bistrica poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi posledic letošnje suše, da lahko oddajo vlogo za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih.

Vlogo se odda na priloženemu Obrazcu št. 2, vsak delovni dan med 7.30 in 12.00 uro, do vključno petka, 8. septembra 2017, v mali sejni sobi na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14 ali na Kmetijski svetovalni službi, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica.

Škoda se popisuje na kulturah, ki so razvidne iz spodnje tabele:

ŠIFRA

KMETIJSKI PRIDELKI

005

KORUZA V ZRNJU

006

KORUZNA SILAŽA

14114

TRAJ.TRAV.-DVOKOS.

14119

TRAJN. PAŠNIK-SVEŽE

020

KROMPIR POZNI

13070

ZELJE POZNO

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 05/ 71 12 315 ali pišete na elektronsko pošto: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si

Priloge:

sklep URSZR susa 2017.pdf

obrazec 2.docx

obrazec 2 - priloga.docx

ar©tur