Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

datum: 14.04.2017

kategorija: Novice

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6.4.2017 , Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so naslednji poslovni prostori:
  • poslovni prostor v izmeri 52 m2, št. stavbe 1204 k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 0,70 EUR/mesec/m2,
  • poslovni prostor v izmeri 47,90 m2, 819 k.o. Ilirska Bistrica (Ul. IV.armije b.š., Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 1,30 EUR/mesec,

 

 

Datum: 14.4.2017

 

 

                                                                                                                Župan Emil Rojc l.r.

                                                                                                               Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur