Poročilo o skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek

datum: 31.03.2017

kategorija: Komunala

Rezultati notranjega nadzora in monitoringa pitne vode na vodovnjih sistemih, ki so  v upravljanju Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., so objavljeni v priloženem poročilu.

Poročilo o skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v letu 2016.pdf

ar©tur