Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, k.o. Mala Bukovica

datum: 11.11.2016

kategorija: Novice

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

ogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:711- 18/2016

Datum: 24.3.2016

 

 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

NAMERO

o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 907/2 k.o. Mala Bukovica ustanovi na delu cit. nepremičnine služnostno pravico dostopa v korist parc. št. 907/5 k.o. Mala Bukovica. Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

 

                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                       Župan

                                                                       Emil Rojc

 

ar©tur