Obvestilo o ocenjevanju škode na stavbah zaradi posledic toče dne 27.6.2016

datum: 18.07.2016

kategorija: Novice

Obvestilo o ocenjevanju škode na stavbah zaradi posledic toče dne 27.6.2016

Občina Ilirska Bistrica poziva občane z območja Brkinov, ki so zaradi posledic toče dne 27.6.2016 utrpeli škodo na stavbah, da lahko oddajo vlogo za oceno škode.

 

Vlogo se lahko odda vsak delavnik med 7.30 in 14.30 uro, ob sredah med 7.30 in 16.30 uro, do vključno 5. avgusta 2016, v prostorih Občine Ilirska Bistrica.

 

Za oddajo vloge mora vlagatelj dostaviti:

  • evidentirano in popisano škodo (količinski popis in fotografije),
  • davčno številko,
  • EMŠO,
  • kontaktne podatke o oškodovancu,
  • parcelno št. in katastrsko občino parcele na kateri stoji poškodovani objekt,
  • leto zgraditve objekta.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 05/ 71 12 331 ali pišete na elektronsko pošto: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

ar©tur