Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, k.o. Trnovo

datum: 13.06.2016

kategorija: Novice

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

ogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:711- 8/2016

Datum: 8.6.2016

 

 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

NAMERO

o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 66/3, 66/4, 66/7, 73/3 in 73/2 k.o. Trnovo ustanovi na delu cit. nepremičnine služnostno pravico za izgradnjo, dostop in vzdrževanje podzemne kabelske kanalizacije. Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Župan

Emil Rojc

 

ar©tur