Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

datum: 22.04.2016

kategorija: Novice

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

OGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:711-1/2016

Datum: 22.4.2016

 

 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

NAMERO

o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 512/2 k.o. 2525 Ilirska Bistrica, ustanovi na delu cit. nepremičnine služnostno pravico dostopa in služnostno pravico za izvedbo poljske poti v dolžini 51,80 m in širini 2,5 m za namen dostopa do parc. št. 519/0 k.o. Ilirska Bistrica. Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

                                                                                    OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                    Župan

                                                                                    Emil Rojc

 

ar©tur