Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, k.o. Podgrad

datum: 18.04.2016

kategorija: Novice

ogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 478-64/2015 in 478-92/2015

Datum: 15.4.2016

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

 

 

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, kot lastnica nepremičnine parc. št. 400/2 k.o. 2579 Podgrad, sklene neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnine, in sicer po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

 

 

                                                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                       Župan

                                                                                                       Emil Rojc

 

ar©tur