Poročilo o skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v letu 2015

datum: 31.03.2016

kategorija: Komunala

Poročilo o skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek v letu 2015 je pripravljeno na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi  (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Poročilo predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode iz vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2015.pdf

ar©tur