Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

datum: 22.03.2016

kategorija: Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Številka: 122-16/2012

Datum: 18.03.2016

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1I, 14/2015-ZUUJFO IN 76/2015) (v nadaljevanju Zakon), in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) (v nadaljevanju Uredba) objavlja

 

 

              NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Občina Ilirska Bistrica objavlja namero za prodajo naslednjega premičnega stvarnega premoženja:

 

- predmet prodaje je repetirna puška z risano cevjo, kategorije C1, znamke Mauser, kal. 8x57IS, tov.

  štev. 3613. Izhodiščna vrednost premičnine je v skladu s 3. odstavkom 17. člena Zakona določena 

  izkustveno in znaša 220 evrov. Navedena izhodiščna vrednost premičnine vsebuje davek na dodano

  vrednost.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Za dodatna vprašanja in informacije je kontaktna oseba Erika Vrh, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. št. 05 7112 333.

 

               

              OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                               ŽUPAN

                            EMIL ROJC

ar©tur