Poročilo za leto 2015 o zdravstveni ustreznosti pitne vode na lokalnih vodovodih v občini Ilirska Bistrica

datum: 21.03.2016

kategorija: Novice

Na območju občine Ilirska Bistrica v letu 2015 je bilo registriranih sedem lokalnih vodovodov s katerim upravljajo lokalne skupnosti in sicer so to lokalni vodovodi Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Podgraje in Zabiče in oskrbujejo prebivalce, kjer se vodni viri nahajajo.

Lokalni vodovodi Vrbovo, Kuteževo in Zabiče so nadaljevali z oskrbo prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo dokler so na lokalnih vodovodih Vrbica, Jablanica in Podgraje, po zaključnih delih pričeli z izvajanjem priprave za zdravstveno ustrezno pitno vodo. Na vseh omenjenih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po HACCP načelih. Na lokalnem vodovodu Trpčane pa dela še potekajo. Zaradi nedokončanih del se za preskrbo uporablja surova neobdelana voda v katerih se pojavljajo mikrobiološki parametri kateri se spremljajo v notranjem nadzoru in državnem monitoringu.

V letu 2015 so lokalni vodovodi izvajali notranji nadzor ustreznosti pitne vode po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09).

Rezultate notranjega nadzora ustreznosti pitne vode lahko preberete v priloženem poročiu.

Poročilo za leto 2015 o zdravstveni ustreznosti pitne vode na lokalnih vodovodih v občini Ilirska Bistrica

 

 

Ilirska Bistrica, 21.03.2016

 

 

Jaroslav Rehak, univ.dipl. san. inž.

 

ar©tur