Z obvoznico ne le razbremenitev središča mesta, tudi nove možnosti

datum: 22.12.2015

kategorija: Novice

V torek 22. decembra so v Ilirski Bistrici namenu predali novo obvozno cesto, s katero so ne le središče mesta razbremenili prometa ampak mestu dali nove možnosti. Z investicijo, vredno 15,3 milijona evrov so začeli leta 2011, zaključili pa oktobra 2015. Projekt so pretežno financirali s sredstvi iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Do izgradnje obvozne ceste je ves promet potekal skozi mesto, kar je predstavljalo veliko obremenitev za prebivalce. Zdaj večino prometa usmerili na obvoznico, ki poteka vzporedno z železniško progo Ljubljana–Reka, in s tem razbremenil glavno cesto skozi mesto. Poleg tega je varnost udeležencev v prometu večja, zaradi manjšega hrupa in izpustov plinov pa se izboljšujejo bivalne razmere v mestnem središču. Projekt, katerega vodja je bila Irena Zore Willenpart, je investitor zaupal domačim podjetjem.

obvoznica1

Ob odprtju obvozne ceste se je zbralo veliko domačinov, udeležence pa je poleg župana Emila Rojca nagovoril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Opozoril je na pomen obvoznice pa tudi na dejstvo, da bo v tekoči in naslednjih finančnih perspektivah na voljo manj sredstev za tovrstne investicije. Po njegovem mnenju je obvozna cesta ena večjih pridobitev za občino in regijo, saj povečuje pretočnost predvsem tranzitnega prometa.

obvoznica2

Tudi župan občine Emil Rojc je poudaril pomen pridobitve obvozne ceste, zahvalil se je vsem, ki so sodelovali pri njeni izgradnji. Prepričan je, da je to največja in najbolj pomembna investicija v občini v zadnjih dvajsetih letih. Izpostavil je pomen obvoznice »za novo zgrajeno industrijsko cono, ki leži tik ob njej«. »Občina bo začela postopek prodaje dvanajstih parcel v skupni izmeri več kot 43.000 kvadratnih metrov. Ta prostor, ki zdaj dobiva bistveno drugačen pomen, smo namenili predvsem storitvenim in trgovskim dejavnostim. Razvoj industrijske cone brez dvoma pomeni tudi nova delovna mesta«, je povedal Rojc. »Slišati je bojazni, da bomo z novo cesto osiromašili ponudnike storitev v samem mestu. Sam sem prepričan, da ne bo tako. Predvsem zato, ker mora turistična ponudba temeljiti na ponudbi celotne občine, ki bo goste zadržala vsaj dan ali dva. Tako ponudbo želimo zagotoviti s predlaganim občinskim prostorskim načrtom, o katerem bo občinski svet odločal konec prihodnjega meseca,« je še dejal župan Rojc. »Zgodilo se je tudi nekaj, česar verjetno nihče ni pričakoval; v večernih urah je veliko občanov našlo na lepo osvetljeni obvoznici novo sprehajalno in rekreacijsko stezo.«

obvoznica3

Odprtje obvozne ceste so s kulturnim programom popestrili učenci Glasbene šole Ilirska Bistrica in učenci osnovne šole Antona Žnideršiča, ob zaključku slovesnosti pa so se po celotni trasi nove obvozne ceste visoki gostje popeljali s starodobniki in tako cesto tudi simbolično predali namenu. J. L.

Foto: Petar Nikolič

ar©tur