Svetovalna pisarna ENSVET Ilirska Bistrica

datum: 04.03.2016

kategorija: Novice

Svetovalna pisarna ENSVET Ilirska Bistrica

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPE ILIRSKA BISTRICA                   

SVETOVALNA PISARNA ENSVET ILIRSKA BISTRICA

     

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju. 

 

 

KAKO IN KJE DO NASVETA:

 

-    Osebno svetovanje:  SPE Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 2 (Dom na Vidmu) Ilirska Bistrica

      Svetovanje je vsak petek od 15.00 do 19.00 ure

      Predhodno se najavite po telefonu 05 711 23 00 ali 05 714 13 61

      (vsak delovni dan občine)

-    Svetovanje po e-pošti: spe.ilirskabistrica@gmail.com, ali ensvet@ekosklad.si

-    Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah, svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

 

 

KDO IN KAJ SVETUJE

 

V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista - energetski svetovalec mreže ENSVET  

Skupaj z vami bom poskušal najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

 

-          energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje

-          ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe

-          ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev

-          pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta

-          izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje

-          uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode

-          možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE

-          vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu

   

 

                                           NASVETI SO ZA OBČANE SO BREZPLAČNI!  

 

 

 

ar©tur