V BISTRIŠKI OBČINI PRIDNO ČISTIJO ODLAGALIŠČA, KI OSTAJAJO ZA ILEGALNIMI MIGRANTI

Objavljeno dne 04. november 2019

Po uspešno izpeljanem prvem krogu odstranjevanja odpadkov, ki so posledica nezakonitih migracij, delavci Javnega podjetja komunala, d. o. o., Ilirska Bistrica čistijo nahajališča v drugem sklopu sanacije. Prvi zahtevek za povrnitev stroškov sanacije divjih odlagališč, ki ga je Občina Ilirska Bistrica naslovila na državo, je že poravnan.

Prva faza čiščenja, ki je potekala v septembru, je zajemala odstranjevanje odpadkov na 19 lokacijah na območju Kočanije, Jelšan, Dolenj in Podgrada. Trenutno poteka druga faza čiščenja smeti, ki se nahajajo na področju Šembij, Koritnic, Mašuna, Sviščakov, Podgrada, Staroda, Račic, Industrijske cone Plama, Jelšan in Harij. V pripravi je tudi tretja faza, kjer je trenutno predvidena odstranitev odpadkov na 8 najdbiščih –  od Kočanije proti Gomancem, na Sviščakih, proti Fabcem in v notranjosti občine.

Na podlagi sklepa vlade o finančni pomoči občinam, ki se soočajo z odvrženimi odpadki migrantov, je Občina Ilirska Bistrica podala že dva zahtevka za povračilo stroškov čiščenja. V prvi etapi čiščenja odpadkov, ki so jih za seboj pustili migranti, je bilo saniranih okrog 825 m² površin, za kar je Občina Ilirska Bistrica že prejela nakazilo za poslani zahtevek v višini     571 EUR na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Trenutno čiščenje v obsegu 2460 m² površin pa bo dražje, saj je občina na državo naslovila zahtevek v višini 2777 EUR.

03 V Bistriški občini čistijo odpadke migrantov1

Pot do odlagališča –  Zbirnega centra Globovnik

Pri evidentiranju divjih odlagališč Občina Ilirska Bistrica dobro sodeluje z različnimi organizacijami kot so: gozdarji, lovci, planinci in ostalimi občani. Vsako posamezno lokacijo si ogledata občinski redar in policist. Na podlagi ogleda policist nedvoumno ugotovi, da je smetišče povezano z ilegalnimi migranti. Policist nato izmeri površino najdbišča in popiše vrsto odpadkov ter o najdbi obvesti Občino Ilirska Bistrica in ostale državne organe. Občina o lokaciji poroča JP Komunala, d. o. o., Ilirska Bistrica, ki na teren pošlje svojo ekipo. To  sestavlja 8 zaposlenih, cepljenih proti klopnemu meningitisu, hepatitisu in tetanusu. Usposobljeni delavci v popolni zaščitni opremi odstranjujejo kupe odpadkov, ki se večinoma nahajajo na težko dostopnih terenih. Delo poteka počasi, saj je potrebno zbrane odpadke v velikih vrečah velikokrat ročno prenesti do ceste na tovornjak. Ko odpadki prispejo v Zbirni center Globovnik, jih delavci komunale ločijo glede na vrsto. Največ odpadkov sodi v plastično embalažo – polietilen, ki ga migranti zašijejo in uporabljajo kot podlogo za spalne vreče, in plastenke vode. Veliko je tudi zavrženih oblačil, obutve, nahrbtnikov in spalnih vreč ter ostankov hrane. Zbrane odpadke stehtajo in na podlagi njihove teže bistriška komunala izračuna vrednost posamezne odstranitve odpadkov.

03 V Bistriški občini čistijo odpadke migrantov3

 

Na prejšnjo stran