Rehabilitacija v Društvu zdravljenih alkoholikov

Objavljeno dne 01. april 2019

Slovenski program zdravljenja odvisnosti od alkohola predvideva po zaključenem bolnišničnem ali izvenbolnišničnem zdravljenju vključitev zdravljenca in svojca v Društvo zdravljenih alkoholikov, kjer nadaljujeta s terapevtskim procesom. Izkušnje prepričljivo dokazujejo, da je doseganje zastavljenih rehabilitacijskih ciljev bistveno težje in bolj negotovo, če se zdravljenec odreče pomoči sebi enakih.

Slovenski program zdravljenja odvisnosti od alkohola predvideva po zaključenem bolnišničnem ali izvenbolnišničnem zdravljenju vključitev zdravljenca in svojca v Društvo zdravljenih alkoholikov, kjer nadaljujeta s terapevtskim procesom. Izkušnje prepričljivo dokazujejo, da je doseganje zastavljenih rehabilitacijskih ciljev bistveno težje in bolj negotovo, če se zdravljenec odreče pomoči sebi enakih.

Ne glede na različno organiziranost so člani seznanjeni s podobnimi cilji:

- vzdržujejo popolno treznost od vseh psihosomatskih snovi;

- se učijo in prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje;

- učijo se postaviti zase in uresničevati svoje potrebe in želje;

- krepijo samozavest;

- učijo se smiselno in koristno izrabljati svoj prosti čas;

- trudijo se za čimbolj vsestransko rehabilitacijo;

- gojijo pripravljenost za medsebojno pomoč.

 

Društvo zdravljenih alkoholikov je po vsebini dela predvsem terapevtska skupina. Pri nas so takšne skupine organizirane:

- kot družbeno-terapevtske organizacije (društva), ki imajo status pravne osebe;

- kot terapevtske skupine, ki delujejo v sestavi Zveze zdravljenih alkoholikov Slovenije.

 

Terapevtski cilj, ki mu v Društvu zdravljenih alkoholikov sledimo, je nadaljevanje in dograjevanje osebnostne, zdravstvene, družinske, delovne in splošne družbene rehabilitacije zdravljenega alkoholika in njegove družine ob vzajemni pomoči vseh članov.

V Društvu zdravljenih alkoholikov se srečujejo člani, ki so dosegli različne ravni rehabilitacije. Med seboj si izmenjujejo pozitivne in negativne izkušnje, drug drugemu nudijo oporo, in kar je najvažnejše, posamezniki se lahko zgledujejo po uspešno rehabilitiranih članih in začnejo verjeti v možnost, da bodo tudi sami uspeli.

Člani društva so zdravljeni alkoholiki, njihovi svojci ali prijatelji in ustrezno usposobljeni terapevti.

Terapevt je odgovoren za strokovno delo društva. Da bi bilo to čim boljše, se terapevt  vključuje na razna predavanja, ki so organizirana v zvezi klubov,udeležuje se mesečnih supervizij (sodelujejo vsi terapevti, ki so vključeni v zvezi društev) in strokovnih predavanj v bolnišnici v Idriji.

Članstvo v Društvu zdravljenih alkoholikov je prostovoljno, saj se tako zdravljence in svojce najlažje vpelje v redno in aktivno sodelovanje pri terapevtskem delu.

Člani se sestajajo na rednih tedenskih sestankih, ki potekajo ob ponedeljkih:

1.skupina od 17.00 do18.30

2.skupina od 18.30 do 20.00

3.skupina od 20.00 do21.30

Sedež društva je na Gregorčičevi 2 v Ilirski Bistrici.

Običajni dnevni red sestanka zajemabeleženje prisotnosti, razpravo o morebitnih problemih med člani (recidiv ali druge osebnostne težave) in predavanje terapevtov ali zunanjih sodelavcev (različne teme po izbiri terapevta, glede na potrebe trenutnega stanja članov v skupini, ali na pobudo posameznikov).

Društvo organizira razna predavanja s priznanimi terapevti na različnih področjih (predavanja so namenjena tudi zunanjim poslušalcem).

Mesečno se člani našega društva srečujejo s člani ostalih društev na skupščinah (predstavitev posameznega kluba in njihovega dela s sproščenim druženjem). Naše društvo to srečanje gosti v mesecu septembru.

Člani društva tekom leta sodelujejo tudi pri drugih aktivnostih, kot so pohodi v naravo, izleti in pikniki. Izdelujemo tudi razne izdelke, s katerimi potem sodelujemo na različnih razstavah (novoletna, velikonočna), člani pa pišejo tudi pesmi, ki jih pogosto objavljamo.

Vsi skupaj se trudimo za čimbolj prijetno in kvalitetno druženje ter delovanje društva, predvsem pa, da rehabilitacija poteka uspešno

Terapevtka Jasmin Tomažič

Na prejšnjo stran