Jezikovni nasveti

Objavljeno dne 01. april 2019

Pravila postavljanja vejice.

Vas še vedno mučijo vejice?

2. del

Že dolgo vemo, da vejica ne stoji samo pred ki, ko, ker, da, če, temveč je njena raba precej bolj zapletena. Tokratno jezikovno svetovalnico posvečam primerom, kjer vejice ne pišemo. Pogosto namreč vejice zasledimo tam, kjer naj jih ne bi bilo.
 

1. Vejice ne pišemo v ločnem priredju pred ločilnimi vezniki ALI–ALI, BODISI–BODISI, OZIROMA:Bodisi bo skuhal kosilo bodisi bo posesal stanovanje. Ali greš ali boš počakal? Pokliči prijatelja oziroma pojdi k njemu na obisk.

Pred zgoraj naštetimi vezniki uporabljamo vejico samo v primeru vrinjenega stavka: Bodisi bo skuhal kosilo, ko pride iz službe, bodisi bo posesal stanovanje. Ali greš, kot je v tvoji navadi, ali boš počakal?

2. Ne pišemo je v stopnjevalnem priredju pred vezniki NITI–NITI, NE–NE: Ni se umil niti se ni preoblekel.Ne včeraj ne danes ni prišel.

Vejico pišemo pred vsemi zgoraj naštetimi vezniki, če je vmes vrinjeni stavek: Niti se ni umil, kot sem mu naročila, niti se ni preoblekel. Prav tako jo pišemo pred naštevalnimi NE ali NITI (kadar sta v povedi več kot dva takšna veznika): Ni je poklical ne zjutraj, ne zvečer, ne naslednji dan.

3. Vejice ne pišemo med deli večbesednega veznika, ampak pred prvim veznikom: Medtem ko je hodil po cesti, si je prepeval. Očeta ni niti pogledal, kljub temu da ga je ta ogovoril. Vse sem uredil, tako da lahko mirno zaspiš.

4. Ne pišemo je pred tremi pikami in pred okrajšavami itd., ipd.: Na poroko je povabil starše, sestro, brata, prijatelje ... Pri pisanju pazite na velike in male začetnice, vejice, pravilno sklanjanje, pravopis ipd. Prav tako ne pišemo še ene pike, če okrajšava stoji na koncu povedi.

5. Vejica je odveč med večbesednimi stavčnimi členi, ki niso stavki (so brez osebne glagolske oblike): Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prevelike hitrosti je moral plačati visoko kazen.Kljub velikim medsebojnim razlikam se dobro razumeta.Med delanjem počepov, sklec in trebušnjakov se je precej utrudila.

Pisali pa bi jo, če bi zgornje stavke preoblikovali v podredja: Ker je vozil pod vplivom alkohola in s preveliko hitrostjo, je moral plačati visoko kazen.Kljub temu da so med njima velike razlike, se dobro razumeta.Medtem ko je delala počepe, sklece in trebušnjake, se je precej utrudila.

Upam, da sem vam pomagala razjasniti še kakšno negotovost v zvezi z rabo vejice in boste od zdaj naprej pri njeni rabi bolj suvereni.

Če naletite na kakšen trd oreh v zvezi z rabo jezika, vas vabim, da oddate svoje vprašanje na trojc3@gmail.com.

Tamara Rojc, prof. slovenščine

 

Na prejšnjo stran