Stare šolske knjige iz let 1890–1940 na ogled v Knjižnici Makse Samsa

Objavljeno dne 01. april 2019

V okviru projekta »Predstavite se« smo v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica v počastitev občinskega meseca kulture pripravili razstavo starih šolskih knjig, ki so izšle v letih od 1890 do 1940.

V okviru projekta »Predstavite se« smo v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica v počastitev občinskega meseca kulture pripravili razstavo starih šolskih knjig, ki so izšle v letih od 1890 do 1940.

Knjige je za razstavo prispeval gospod Janez Škrlj z Dolnjega Zemona. Večina je njegovih osebnih knjig, svojo zbirko pa počasi a vztrajno dopolnjuje s knjigami, ki jih pridobi z nakupom.  Z zbiranjem starih tiskov se ukvarja že 20 let. Trenutno njegova zbirka šteje okrog 195 knjig, izdanih med letoma 1890 in 1990. Gospod Janez je reden obiskovalec naše knjižnice in skriva mnoge talente in hobije. Med drugim je knjižnici daroval svoje pesniške zbirke, ki jih je izdal pod psevdonimom Harria Zenajevic. Izdal jih je v samozaložbi in izkupiček podaril v dobrodelne namene v spomin na preminulega prijatelja in izgubljeni osebi.

V njih najdemo motive z različnih življenjskih dogodkov in avtorjev pogled na življenje. Njegova velika strast je tudi ustvarjanje z lesom, saj je bila tudi njegova službena pot ves čas vpeta v delo z lesom. Izdelal je preko 550 ptičjih valilnic iz ostankov lesa. Izdeluje lesene kravate, metuljčke in druge zahtevnejše izdelke. Ukvarja se tudi z restavratorstvom. Načrtno fotografira stare portale in dimnike, ki se jih je nabralo preko 1500. Ob tem hobiju je spoznal, da je še veliko drugih starin, ki bi jih bilo vredno ohraniti našim zanamcem. Tako je postal zbiratelj starega mizarskega orodja, petrolejk in še česa.

 

Katarina Škrab

69a stare šolske knjige2

Na prejšnjo stran