Projekt »Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji«

Objavljeno dne 22. september 2021

Mnogi se še spomnijo, da so včasih na kmetijah živele skupaj različne generacije in vsaka na svoj način prispevale k dinamiki gospodinjstva. Čeprav starejši niso mogli več kot nekdaj sodelovati pri vsakodnevnih opravilih, so vseeno ostali del družine, preživljali čas z vnuki ali pa poskrbeli za lažja opravila. Sodoben način življenja je to korenito spremenil, se pa zaradi staranja prebivalstva in slabšanja pogojev za življenje starejših, ki se pogosto srečujejo z izoliranostjo in osamljenostjo, ponovno pojavlja težnja, da bi kmetije postale prostor za medgeneracijsko druženje.

 

Na kakšen način bi lahko kmetije odprle svoja vrata za dnevno bivanje starejših, smo preverjali v okviru dvoletnega projekta »Razvoj modela za izvajanje dnevnih oblik bivanja na kmetiji«, ki se zaključuje novembra letos. Partnerji projekta, kmetija Volk iz Suhorja, kmetija Jernejevi iz Slavinj in kmetija Fatur iz Drskovč ter Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, smo najprej preučili dobre prakse iz tujine na tem področju. Nato smo opredelili pričakovanja in možnosti vključenih kmetij na eni strani ter preverili potrebe in pričakovanja potencialnih koristnikov naših storitev na drugi strani. Na podlagi vseh ugotovitev  smo pripravili nabor aktivnosti, ki bi se lahko izvajale v okviru obiska starejših na kmetiji.
Člani kmetij smo se udeležili tudi usposabljanja, ki je vključevalo vsebine s področja socialnih spretnosti in veščin za delo s starejšimi, prve pomoči ter komunikacije s starejšimi. Nato je vsaka kmetija pripravila programe, ki smo jih vezali na vse štiri letne čase in so vključevali aktivnosti, ki bi jih starejšim v posameznem letnem času lahko ponudili na kmetiji. Programe smo finančno ovrednotili ter večino v okviru pilotnih izvedb tudi v praksi preizkusili.

Pri izvedbi usposabljanja za člane kmetije, ankete za potencialne udeležence dnevnih oblik bivanja na kmetiji ter pilotni izvedbi oblikovanih programov, smo sodelovali z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. V sklopu pilotnih izvedb so članice U3ŽO trikrat obiskale kmetijo Jernejevi na Slavinjah in enkrat kmetijo Volk na Suhorju. Pri Jernejevih so udeleženke krmile kokoši in postavljale premično mrežo za njihovo pašo, grabile pokošeno travo, ki so jo uporabili za zastirko okoli povrtnin, plele okoli jagodičevja in povrtnin, presajale endivijo in zimski radič ter pobirale pridelke. Pri Volkovih pa so se seznanile z različnimi dejavnostmi, ki jih opravljajo na kmetij ter si te dejavnosti tudi ogledale. Navdušene so bile nad konji - vse so jih božale prvič ter psom, ki je na gospodarjev ukaz prignal konje čez potok k njim.

Glavna ugotovitev po izvedenih pilotnih aktivnostih je, da naše kmetije lahko ponudijo obilo možnosti za družabništvo in aktivno preživljanje prostega časa, za osebe starejše od 65 let, ki so še vedno samostojne, so brez večjih zdravstvenih težav in niso gibalno ovirane. V primeru starejših, ki so običajno že stanovalci domov in imajo vrsto zdravstvenih težav ter drugih omejitev, pa je kmetija lahko prijetna destinacija za krajši izlet, pri čemer je nujna prisotnost strokovnega kadra iz matične ustanove.   

 

Projekt se izvaja v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 16. 9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Pripravili: Alenka Volk in Zdenka Žakelj

projekt Kmetija Jernejevi.jpgprojekt Kmetija Volk (002).jpg

 

Na prejšnjo stran