SOVIČ: PRIMESTNI GOZD Z RAZGLEDOM

Objavljeno dne 22. september 2021

Operacija Sovič: Primestni gozd z zazgledom, katere partner je tudi Občina Ilirska Bistrica, se zaključuje.


Operacija na hribu Sovič prebivalcem iz območja LAS med Snežnikom in Nanosom ponuja bližino neokrnjene narave, zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa in omogoča javni dostop tako individualnim obiskovalcem kot tudi institucijam, ki združujejo različne ciljne skupine, kot so: vrtec, osnovna šola, srednja šola, športna društva, taborniki, skavti, upokojenci in društva, ki povezujejo pripadnike drugih ranljivih skupin iz celotnega območja LAS. Namen ureditve urbanega gozda na Soviču je ustvariti pogoje za trajnostni in inovativni pristop k ozaveščanju celotnega prebivalstva na območju LAS o pomembnosti vključevanja ranljivih skupin v družbo, pomembnosti medsebojnega povezovanja, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe.
Glavne aktivnosti, ki so bile izvedene v sklopu operacije so ureditev dveh razgledišč, obstoječih sprehajalnih poti (brez širitve) ter počivališča in zbirališča (brez posega v gozd); sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi javnim zavodom za pripravo in izvajanje aktivnosti na temo socialne vključenosti in varovanja narave - razvoj dveh programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝; povezovanje s partnerji pri organizaciji delavnic in izobraževanj, kjer se bo predstavilo investicijo na Soviču in aktivnostih v sklopu programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝.

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, VRTEC Postojna

sovič1 .jpgsovič3.jpgsovič2.jpgsovič4.jpgsovič5.jpg

 

Na prejšnjo stran