Bolnica pod Ostrožnim Brdom bo oživela

Objavljeno dne 24. april 2017

Občina Ilirska Bistrica se je odločila rekonstruirati objekte, v katerih je med 2. svetovno vojno delovala bolnica Zalesje. Za uresničitev zadanih ciljev računajo na evropski denar.

Občina Ilirska Bistrica je pridobila gradbena dovoljenja za skoraj vsa zemljišča, na katerih so stali objekti bolnice, projekt za izgradnjo pa je trenutno prijavljen na razpis za pridobitev evropskih sredstev. Ne glede na ovire, ki jih postavljajo lastniki nekaterih zemljišč na področju, kjer je stala bolnišnica, so na Občini trdno odločeni, da bodo v letošnjem letu začeli z rekonstrukcijo. Z izgradnjo bolnice namreč želijo simbolično zahvaliti za požrtvovalnost osebju in domačinom, ki so z združenimi močmi skrbeli za ranjene partizane. »Ravno tako želimo izkazati spoštovanje vsem, ki so na teh tleh sodelovali v borbi za svobodno Slovenijo. Če niso klonili tisti, ki jim je ta spomenik posvečen, ne bomo klonili tudi mi, ki smo jim dolžni izkazati globoko spoštovanje« je na proslavi ob obeležitvi dneva upora proti okupatorju in proslavi ob 73-letnici spomina na partizansko bolnico na Ostrožnem Brdu zagotovil gostitelj proslave in župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc.

Pomen partizanstva za slovenski narod je izpostavil tudi slavnostni govornik predsednik Južno Primorske regije Zveze združenj borcev za vrednote NOB gospod Bojan Pahor: »Zgodovina je za narod to, kar je spomin za človeka. Zgodovina je učiteljica življenja in svetilnik v prihodnost. Partizani so obranili našo čast in postavili trdne temelje narodove identitete ter njegove prihodnosti«.

Zgodovina bolnice Zalesje

Partizanska bolnica Zalesje je v Brkinih nepretrgoma delovala od 15. novembra 1943 do 17. januarja 1945. Bolnica je bila najprej postavljena v Padežu, ker pa so jo Nemci vedno bolj ogrožali z napadi, so jo marca 1944 prestavili na varnejšo lokacijo v gozd z imenom Boršt, približno 1200 metrov severovzhodno od Šmagurjeve kmetije pod Ostrožnim Brdom. Zelo pomembno vlogo pri razvoju bolnice je imel Mogamed Gadžijev – Miša dr. med., major Rdeče armade. V januarju 1944 je prebegnil  k partizanom, v štab Istrskega odreda in ta ga je imenoval za upravnika ter nato še za komandanta bolnice. Zdravnik Gadžijev je izbral lokacijo za novo bolnico, ki ji je dal rusko ime Zalesje oz. po slovensko Za gozdom. V največji tajnosti in zelo kratkem času jo je zgradilo 18 aktivistov z Ostrožnega Brda. Zgradili so bolniške barake z dvajsetimi ležišči, prostor za zdravnika, prostor za prevezovanje ranjencev, skladišče za zdravila in opremo. Zgradili so tudi skrivališče za 12 težje ranjenih z operacijsko mizo in ozkim vhodom, 300 metrov stran je bila postavljena tudi kuhinja. V drugem kraju so bila skladišča za hrano in zdravila.

Oskrbo za bolnike in osebje so prevzeli vaščani Ostrožnega Brda. V bolnici Zalesje se je zdravilo okoli 220 ranjencev in bolnikov. Kljub razmeram, pomanjkanju zdravil, opreme in zdravniških pripomočkov ter stalni sovražni nevarnosti je bilo zdravljenje zelo uspešno, saj je bila smrtnost manj kot 2 odstotka. Po mnenju zdravnika Gadžijeva je bilo tako uspešno zdravljenje posledica izredne fizične odpornosti ranjencev, dobre hrane in bistre vode ter svežega zraka.

Sovražnike ofenzive pa so postajale vse pogostejše, zato se je bolnica pogosto umikala in selila. Zaradi oteženega zdravljenja in stalne nevarnosti, pa tudi bolezni  zdravnika Gadžijeva je bila bolnica Zalesje ukinjena, njeno osebje in ranjenci pa so bili priključeni bolnici pod Snežnikom. 

Visoki gosti in bogat kulturni program

Slovestnosti v Brkinih se je udeležilo veliko število pomembnih gostov kot so predstavnik Veleposlaništva Ruske federacije gospod Oleg Kudryavtsev, županja občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek, predsednik Južno Primorske regije Zveze združenj borcev za vrednote NOB Bojan Pahor in predsednik Združenja antifašističnih borcev in antifašistov Liburnija Matulji Branko Afrič. Proslavo so s partizansko pesmijo popestrili Fantje spod Karlovice, pevke iz Ruskega kulturnega centra  skupina Ruski talisman in učenca iz Osnovne šole Rudija Mahniča – Brkinca Maja Lever in Gašper Kastelic. Ob zaključku slovesnosti so visoki gostje z županom Emilom Rojcem in podžupanom Petrom Štavarjem položili spominske vence ob spomeniku v Zalesju.

 

 

 

 

 

 

 

Na prejšnjo stran